Reklamace

Na zboží zakoupené v kamenné prodejně nebo na e-shopu www.equimall.cz se dle zákona vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonná záruční doba vám začíná běžet ode dne převzetí zboží. Zboží přijímané reklamaci musí být řádně očištěné, suché hygienicky nezávadné. O kladném či záporném vyřízení reklamace Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů.

Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním protokolem a kopií faktury/daňového dokladu za hotové zašlete na adresu níže nebo předejte na adrese kamenné prodejny. Zboží odeslané na dobírku nebude převzato. 

Adresa pro zaslání reklamace:

Veronika Dušková

V Bambouskách 342/3, 142 00 Praha (Česká republika)

Uvádějte přepravci naše telefonní číslo: 607 110 801

Formulář "Reklamační protokol" ke stažení